Laadpalencentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we transparantie bieden over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Bij het indienen van een offerteaanvraag via ons formulier op de website, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw offerteaanvraag te verwerken en contact met u op te nemen.

Gebruik van persoonlijke gegevens: We gebruiken de verstrekte persoonlijke gegevens alleen voor het beheren van uw offerteaanvraag, het verstrekken van relevante informatie en het uitbrengen van een passende offerte. We zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten, zoals het inschakelen van onderaannemers voor de installatie van laadpalen.

Gegevensbeveiliging: Laadpalencentrum neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We streven ernaar om uw gegevens veilig op te slaan en te verwerken volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bewaartermijn van gegevens: We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Na het verstrijken van deze termijn zullen we uw gegevens veilig verwijderen.

Uw rechten: U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en het gebruik van onze website te analyseren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw webbrowser, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Wijzigingen in de privacyverklaring: We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op updates.

Neem contact met ons op: Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, het gebruik van uw persoonlijke gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Laadpalencentrum

Laatst bijgewerkt: 13-06-2023